Tehnike Abortusa

Abortus lekovima

Ova tehnika abortusa se koristi ne kasnije od devete nedelje nakon poslednje menstruacije. Lekar može da vam da određenu dozu mifepristona (Mifeprex), oralno ili injekcijom. Ovaj medikament zaustavlja prirodno funkcionisanje vašeg tela. U pitanju je antiprogestogen koji se veže za progesteronske receptore i na taj način inhibiše dejstvo progesterona čime se utiče na nastavak trudnoće. Zid materice postaje mekši, i dolazi do pucanja krvnih sudova koji spajaju embrion sa zidom materice. Nakon dva dana morate ponovo otići kod lekara na pregled. Ako nije došlo do izbacivanja embriona, lekar će vam dati još jedan medikament, mizoprostol (Misoprostol) koji pojačava kontrakcije materice i pomaže izbacivanje embriona/fetusa iz tela. Ukupno tri puta morate da posetite ordinaciju tokom ove vrste abortusa, jer je potrebno izvršiti i kontrolu jednu ili dve nedelje kasnije da bi lekar utvrdio da je abortus bio uspešan. Ženama kod kojih nije došlo do potpunog abortusa može da se ponudi ponovna primena misoprostola ili hirurški završetak abortusa. Ustanove koje obavljaju abortus medikamentima moraju da osiguraju mogućnost i dostupnost vakuum aspiracije, ako ona zatreba. Efekti medicinskih abortusa lekovima slični su događajima koji se dešavaju kod spontanog pobačaja i podrazumevaju grčenje materice i produženo menstrualno krvarenje. Krvarenje traje u proseku 9 dana, ali u retkim slučajevima može da potraje i do 45 dana. Neželjeni efekti su mučnina, povraćanje i dijareja.

HIRURŠKI METODI ABORTUSA

Vakuum aspiracija

Za ovu proceduru potrebno je da legnete na leđa i da noge podignete na podupirače. Lekar će vam dati injekciju anestetika u grlić materice da bi se umanjila bol. Grlić se rasteže dilatatorima sve dok otvor nije dovoljno širok da bi instrumenti za abortus mogli da dopru do materične šupljine. Zatim lekar, kroz grlić, uvodi aspirator sve do materice. Kada se uključi aspirator osetićete jaku silu vakuuma koja se koristi da bi se u dovoljno malim delovima izvukla placenta i embrion odnosno fetus iz vašeg tela kroz aspiratornu cev. Često se promoviše kao najbrži metod jer embrion/fetus može da bude uklonjen iz materične šupljine i za manje od 10 minuta. Vakuum aspiracija je preporučena hirurška tehnika za abortus do 14 nedelje trudnoće. Vakuum aspiracija kod trudnoće ispod 14 nedelja gestacije je efkasnija i povezana sa manje komplikacija nego abortus lekovima. Završetak abortusa potvrđuje se pregledom aspiriranih delova embriona/fetusa. Kod vrlo rane trudnoće, kanila se može ubaciti bez prethodne dilatacije cerviksa. Ipak, obično je pre ubacivanja kanile potrebna dilatacija pomoću mehaničkih dilatatora, ili priprema cerviksa sa farmakološkim agensima kao što su misoprostol ili mifepriston. Neki abortusi rađeni Vakuum aspiracijom ne budu do kraja uspešni i da bi se procedura abortusa završila potrebna je i metoda Dilatacije i kiretaže.

Dilatacija i kiretaža (D & C)

Lekar otvara vaš grlić materice, kao što je prethodno opisano, ali u ovom slučaju instrument sa oštrim kašikastim krajem (kireta) se koristi da bi se istrugao zid materice. Na ovaj način se placenta i embrion/fetus seku na manje delove i izvlače iz vašeg tela kroz grlić. Kod ove procedure povećan je rizik od perforacije materice. Procedura obično zahteva opštu anesteziju. Dilatacija i kiretaža je manje sigurna procedura od Vakuum aspiracije i značajno bolnija za žene.

Dilatacija i evakuacija (D & E)

Dilatacija i evakuacija se koriste nakon 12-14 nedelje trudnoće. To je osnovna hirurška tehnika za abortuse u drugom trimestru, tamo gde je dostupno vešto i iskusno osoblje. Ova procedura zahteva da je vaš grlić materice više otvoren nego u metodama vakuum aspiracije i diletacije i kiretaže, a postoji i veći rizik od povređivanja vaših reproduktivnih organa. Prethodna adekvatna priprema, u smislu postizanja adekvatne dilatacije cerviksa, može da potraje od 2 sata do 2 dana. Za obavljanje same D&E procedure potrebno je oko 30 minuta. Kliničko osoblje i žena treba da očekuju veće postoperativno krvarenje nego nakon abortusa u prvom trimestru. Pošto su do ovog perioda kosti fetusa veće i snažnije, lekar posle dilatacije grlića vrši komadanje fetusa i tek potom vakuum aspiraciju i kiretažu materične duplje.

Pregledanje delova embriona/fetusa nakon hirurškog abortusa

Nakon primene hirurških metoda abortusa važno je da se odmah pregledaju delovi embriona/fetusa kako bi se isključila mogućnost ektopične trudnoće i da bi se procenilo da li je abortus obavljen u potpunosti. Ako se u aspiratu ne nalaze očekivani delovi embriona/fetusa, treba se posumnjati na ektopičnu trudnoću* i ženu treba poslati na dalje ispitivanje. Takođe ako se u aspiratu nalazi manje delova embriona/fetusa nego što je očekivano, treba razmotriti mogućnost nepotpunog abortusa i potrebu za ponovnom vakuum aspiracijom. Ektopična trudnoća je svaka trudnoća koji nastaje implantacijom oplođene jajne ćelije u tkivo izvan za to predviđenog mesta, van materice. Ektopična trudnoća u većini slučajeva (i do 98 %) nastaje u jajovodu.

Abortus izazivanjem prevremenog porođaja

(Abortus u drugom i trećem trimestru)

U ovoj proceduri abortusa prvi korak jeste izazivanje smrti fetusa. Velika igla se umeće kroz abdomen majke u bebinu amniotičku kesicu. U bebino srce se ubrizga kalijum-hlorid. Zatim se putem infuzije daju medikamenti za izazivanje kontrakcija materice i time se izaziva porođaj koji može da potraje i do 24 sata. Žena rađa mrtav fetus. Najveći broj žena prolazi kroz ovu proceduru abortusa jer je fetusu dijagnostikovana neka urođena anomalija.

Razgovarajte sa našim savetnicima pre nego što donesete ovu važnu odluku. Možete nas nazvati na telefone 021/ 524853 i 064/2660201 ili nam možete pisati na e-mail adresu: mestozamene@gmail.com Oduprite se pritisku da brzo donesete odluku. Dajte sebi nekoliko dana da biste bili sigurni da ste razumeli koje su moguće posledice abortusa, i da li ste spremni i sposobni da ih prihvatite. Vi imate pravo da znate sve svoje opcije i svaku drugu informaciju koja može imati uticaja na vašu odluku, da li da uradite abortus ili ne. Sve usluge savetovališta su besplatne i uz poštovanje principa tajnosti i poverenja. Razgovor može da pomogne. Za medicinski savet molimo vas da se obratite vašem lekaru ginekologu, naša podrška je emotivno-psihološke i informativne prirode.