Utvrđivanje i računanje starosti trudnoće

Test za trudnocu

Metode za rano utvrđivanje trudnoće:

  • Analiza urina – iz urina se može utvrditi trudnoća ukoliko je starija od dve nedelje (tj moguće je potvrditi trudnoću već sa izostankom menstruacije)
  • Analiza krvi – beta HCG – najpouzdanija metoda koja biohemijskom analizom krvi vrši utvrđivanje trudnoće (takođe već nakon 2 nedelje od nezaštićenog odnosa)
  • Ultrazvučna metoda – nakon 3 nedelje od začeća odnosno 5 nedelja od poslednje menstruacije. Ovom metodom se potvrđuje trudnoća i planira dalje vođenje trudnoće.

Test za trudnoću:

Test za trudnoću funkcioniše tako što detektuje količinu HCG hormona u urinu. U uputstvima većine testova koji mogu da se nađu na tržištu stoji da su tačni prvog dana nakon izostanka menstruacije. Žene obično ovuliraju 14 dana pre prvog dana menstruacije tako da je to broj dana koliko treba da sačekate nakon odnosa da biste proverili da li je došlo do začeća. Većina testova za trudnoću su veoma pouzdani. Nivo HCG hormona u ženinom krvotoku naglo raste u prvoj nedelji nakon začeća. HCG hormon se razičito pokazuje kod svake žene tako da nije moguće po nivou hormona odrediti nedelju trudnoće. Međutim, da biste potvrdili trudnoću potrebno je i da se obratite lekaru. Vaš lekar će uraditi ultrazvučni pregled kako bi se potvrdila materična trudnoća, odredila starost trudnoće i videla srčana akcija.

Računanje starosti trudnoće

Ako se pitate u kojoj ste nedelji trudnoće, znajte da se prvi dan vaše poslednje menstruacije ujedno računa i kao prvi dan trudnoće. Gestacijska zrelost (gestacijsko doba) računa se od prvog dana poslednje menstruacije. Prema opšteprihvaćenom dogovoru, gestacija, odnosno trudnoća, traje 40 nedelja ili 280 dana, ili 10 lunarnih meseci (lunarni mesec ima 28 dana) ili 9 kalendarskih meseci. Gestacijsko doba počinje dve ili više nedelja pre samog oplođenja jajne ćelije. Dakle, prva nedelja trudnoće je ona nedelja u kojoj ste imali menstruaciju. Druga nedelja je ona pred ovulaciju, dok je treća nedelja ona u kojoj se desila oplodnja.

Neke definicije koje će vam pomoći da bolje razumete svoju trudnoću:

Fertilizacija, oplodnja Spajanje jajne ćelije i spermatozoida koje dovodi do formiranja zigota, prve ćelije novog organizma.

HCG -Humani horionski gonadotropin Hormon kojeg stvara zametak i pre implantacije, taj hormon pravilno raste i ima najviši nivo u 9. nedelji trudnoće i održava funkciju žutog tela (produkcija progesterona).

Progesteron Hormon koji se produkuje u žutom telu stvorenom u jajniku posle ovulacije. Ovaj hormon priprema sluznicu materice za prihvat embriona nakon oplodnje stvarajući uslove za njegovu implantaciju i dalji nesmetan razvoj.

Implantacija Proces pri kome se oplođena jajna ćelija ugnezdi u unutrašnji sloj materice.

Trimestar Interval od tri meseca koji se koristi za merenje tri uzastopne faze trudnoće; prvi trimestar, drugi trimestar, i treći trimestar.

Embrionalni period Prvih 8 nedelja nakon oplodnje, nastajuće ljudsko biće se naziva embrion, što znači „iznutra rastuće". U tom periodu, koji se naziva embrionalni period, dolazi do veoma brzog rasta i razvoja glavnih sistema organa i glavnih spoljnih obeležja.

Fetalni period Po završetku prvih 8 nedelja pa sve do kraja trudnoće, ljudsko biće u razvoju se naziva fetus, što znači „nerođeno potomstvo". U tom periodu, koji se naziva fetalni period, telo izrasta i sistemi počinju da funkcionišu.

Materica (uterus) Ženski organ u kojem se razvija nerođeno dete tokom trudnoće. Fiziološki samo u trudnoći telo materice napušta malu karlicu i prelazi u trbušnu duplju pri kraju trećeg meseca bremenitosti.

Grlić materice (cerviks) Uski deo donjeg dela materice koji se rasteže tokom porođaja.

Termin porođaja Za određivanje termina porođaja, kao i za određivanje starosti trudnoće prema datumu poslednje menstruacije koristimo se Negeleovom formulom. Prvom danu poslednje menstruacije dodamo 7 dana i oduzmemo tri meseca. Na primer, datum poslednje menstruacije je bio 1.6. Očekivani termin porođaja je 8.3. (1+7 i 6-3). Negeleovo pravilo važi prvenstveno za žene čiji menstruacioni ciklus traje 28 dana, odnosno kod kojih ovulacija nastupa četrnaestog dana ciklusa.