Upitnik o Abortusu

Svaka žena pre samog abortusa potpisuje IZJAVU O PRISTANKU kojom izjavljuje da je detaljno upoznata sa predloženim operativnim zahvatom kao i s mogućnošću proširenja planiranih mera lečenja, da je svesna posebnih rizika i mogućih komplikacija operacije, kao i dodatnih postupaka i njihovih rizika. Žena izjavljuje da nema daljih pitanja i da se oseća dovoljno informisanom, kao i to da je imala dovoljno vremena za razmišljanje. Pre nego što uradiš abortus ohrabrujemo te da postaviš još neka pitanja vezana za tvoje zdravlje i bezbednost: Da li je prethodno urađen ginekološki ultrazvuk i utvrđena starost trudnoće? Da li potpuno razumeš rizik koji nosi procedura abortusa?

Abortus je medicinska procedura i uključuje i potencijalni rizik po tvoje zdravlje. Imaš zakonsko pravo da budeš informisana o metodi abortusa koji će biti rađen, kao i o mogućim komplikacijama. Postavi koliko god pitanja misliš da je potrebno, da bi bila sigurna da si razumela šta to sve uključuje, i fizički i emotivno. Pitaj o tome koja im je procedura u slučaju da nešto pođe po zlu, i dođe do komplikacija, naročito ako proceduru abortusa planiraš u manjoj ordinaciji, a ne u bolnici. Ovo su još neka pitanja koja interesuju žene: Da li će abortus biti bolan? Kako u tom trenutku izgleda embrion/fetus? Šta sve može da uradi i šta može da oseti? Da li će biti obezbeđen test na polno prenosive bolesti, RH testiranje? Koliki je rizik od nastanka Pelvične Inflamatorne bolesti? Da li je lekar imao žalbe na svoj rad ili sudski proces zbog nesavesnog lečenja? Koliko će koštati abortus? Da li postoji još nešto što se dodatno plaća? Ako da, šta je u pitanju?

Da li razumeš da je potpuno u redu ako se predomisliš?

Abortus je tvoja odluka – što znači da u svakom trenutku možeš da se predomisliš. U redu je reći - „Potrebno mi je još vremena da razmotrim još jednom ovu odluku“. Ako si već u čekaonici, ili čak i na stolu, pripremljena za abortus, nemoj zbog toga da osećaš pritisak da sad moraš da nastaviš. Ti imaš prava da slušaš svoje instinkte i da se predomisliš.