Gnezdo za mame

gnezdo za mame

U okviru našeg programa „Gnezdo za mame“ žena u situaciji krizne trudnoće, ili sa bebom uzrasta do 6 meseci, može privremeno da boravi u smeštaju koji obezbeđujemo. Prednost imaju žene koje su bez podrške partnera ili porodice. O tome ko ispunjava uslove da bude deo programa, kao i o dužini trajanja boravka u našem „Gnezdu“ odlučuje Odbor, a najduži period jeste godinu dana. Stan se nalazi u Novom Sadu, i broj žena koje možemo da primimo je ograničen.

Neophodni uslovi:

  • Da žena ima iznad 18 godina
  • Da ne koristi alkohol i droge
  • Da nema mentalno oboljenje
  • Da ima najviše jedno već rođeno dete
  • Da nema nasilnog ponašanja od strane partnera

Proces apliciranja:

Da biste aplicirali popunite prijavu ispod ili nas pozovite na telefon: 064/266 0201. Zakazaćemo prvi razgovor na koji je potrebno da donesete izveštaj od lekara da ste u drugom stanju. Ako je prvi razgovor dobro prošao i ispunjavate uslove za prijem zakazuje se i drugi sastanak pre samog ulaska u naš smeštaj.

Prijava