Posledice abortusa

Abortus nije samo jednostavna medicinska procedura. Za mnoge žene, to je događaj koji promeni njihove živote usled značajnih fizičkih, emotivnih, pa i duhovnih posledica. Namerno prekidanje trudnoće izvršeno i pod najpovoljnijim uslovima u bolnici i od strane za to kvalifikovanih stručnjaka, lekara ginekologa, predstavlja ozbiljnu psihičku i fizičku traumu koja u svakom slučaju ostavlja izvesne promene i posledice na organizmu i psihi trudnice. - Ginekologija i akušerstvo; 2003

Fizičke posledice abortusa

Krvarenje

Ponekad žena teško krvari tokom samog abortusa, ili nakon nekoliko dana. U slučaju medicinskog abortusa (abortusa lekovima), krvarenje traje od 13–15 dana, pa i duže. Ponekad je potrebno primiti transfuziju da bi se nadoknadila izgubljena krv. Ponekad je, da bi se zaustavilo krvarenje, potrebna još jedna kiretaža ili histerektomija.

Alergijska reakcija na lekove

Postoji rizik od alergijske reakcije na anesteziju koja se koristi tokom procedure abortusa. Ovaj rizik uključuje konvulzije, srčani udar, i u ekstremnim slučajevima smrt.

Infekcija

Materica je nakon abortusa osetljiva na infekcije naročito u slučajevima kada je deo embriona/fetusa ili placente slučajno ostavljen unutra. Infekcije su naročito rizične ako imate hlamidiju ili gonoreju. Simptomi su bol i visoka temperatura. Za ovo se obično daju antibiotici, ali ponekad se mora uraditi još jedna kiretaža. Ako se ne učini nešto, može se razviti veoma ozbiljna infekcija koja može dovesti do sterilnosti.

Perforacija

Ponekad se desi da instrumenti za abortus slučajno tokom same procedure abortusa probiju zid materice. Ako instrument ošteti neki od vaših unutrašnjih organa, možda će biti potrebna ozbiljna operacija da bi se popravila šteta. Ova komplikacija može izazvati obilno krvarenje.

Uticaj na kasnije trudnoće

Povreda grlića materice može dovesti do ranog spontanog prekida budućih trudnoća. Takođe se mogu pojaviti ožiljci koji blokiraju jajovode. Ovo može doprineti tome da u budućnosti ne možete da ostanete u drugom stanju. Rizik od spontanih pobačaja u kasnijim trudnoćama je veći ako je žena imala dva ili više abortusa.

Nastavak trudnoće (neuspeo abortus)

Delimično obavljen abortus se dešava u situacijama kada je plod kompletno promašen, kada je u pitanju višestruka trudnoća pa samo jedan embrion/fetus bude uklonjen, i kada postoji tzv. dupla trudnoća u drugom rogu materice. Ovaj poremećaj je nešto češći ako se abortus vrši pre vremena, tj. ako je prošlo manje od 6 nedelja od prvog dana poslednje menstruacije. Ako se ovako nešto dogodi, znaci trudnoće će biti i dalje prisutni, a abortus se mora ponoviti kroz nedelju dana. Moguće je da embrion nastavlja da raste u jajovodima umesto u materici. Procedura abortusa bi ovo propustila. Nastavak rasta fetusa u jajovodu je opasno i potencijalno smrtonosno.

Smrt

Prilikom abortusa, iako retko, dolazilo je i do smrti. Kada se abortus izvrši nakon prvih tri meseca trudnoće, povećava se rizik od smrti. Do smrti usled abortusa obično dolazi zbog jakog krvarenja ili zbog komplikacija sa lekovima korišćenim protiv bolova.

Emotivne posledice abortusa

Neke žene doživljavaju jaka negativna osećanja nakon abortusa. Nekada se ona jave već samo nekoliko dana nakon abortusa, a ponekad tek nakon mnogo godina. Američka psihološka asocijacija (American Psychological Association) je 2008. g. navela sledećih 15 faktora pomoću kojih se mogu identifikovati žene koje će najverovatnije imati određene psihološke probleme nakon abortusa.

 • Abortus u situaciji kada je dete željeno i planirano
 • Postoji pritisak drugih da se uradi abortus
 • Utisak da se ostali protive abortusu, partner, porodica, prijatelji
 • Utisak da nema dovoljno društvene podrške od drugih
 • Različite odlike ličnosti (npr. nizak nivo samopouzdanja, pesimistično viđenje života, osećaj nedostatka kontrole nad svojim životom)
 • Istorija mentalnih poremećaja pre trudnoće
 • Osećaj stigmatizacije
 • Utisak da je potrebno tajiti abortus
 • Izloženost informacijama i argumentima koji se protive abortusu
 • Odbrambeni mehanizmi kao što su izolacija ili poricanje
 • Osećaj odgovornosti u odnosu na trudnoću
 • Ambivalentnost (suprotstavljene emocije) vezano za abortus
 • Subjektivan osećaj da neće moći da se nosi sa iskustvom abortusa
 • Već je imala iskustvo abortusa
 • Abortus u drugom i trećem trimestru

Simptomi Post-abortivnog sindroma su: krivica, gnev, tuga, anksioznost, depresija, reakcije na godišnjicu abortusa, seksualna disfunkcija, problemi u međuljudskim odnosima, poremećaj u ishrani, zloupotreba alkohola, droge, psihološke reakcije, misli o samoubistvu...

Razgovarajte sa našim savetnicima pre nego što donesete ovu važnu odluku. Možete nas nazvati na telefone 021/ 524853 i 064/2660201 ili nam možete pisati na e-mail adresu: mestozamene@gmail.com Oduprite se pritisku da brzo donesete odluku. Dajte sebi nekoliko dana da biste bili sigurni da ste razumeli koje su moguće posledice abortusa, i da li ste spremni i sposobni da ih prihvatite. Vi imate pravo da znate sve svoje opcije i svaku drugu informaciju koja može imati uticaja na vašu odluku, da li da uradite abortus ili ne. Sve usluge savetovališta su besplatne i uz poštovanje principa tajnosti i poverenja. Razgovor može da pomogne. Za medicinski savet molimo vas da se obratite vašem lekaru ginekologu, naša podrška je emotivno-psihološke i informativne prirode.