Klauzula o odbijanju odgovornosti

Mesto za mene je informativni i savetodavni centar o svim opcijama u situaciji neplanirane i/ili krizne trudnoće. Sve informacije na ovoj veb-stranici, kao i one dobijene od našeg savetnika služe za sticanje opšteg znanja o datim temama i nisu zamena za profesionalnu i/ili medicinsku pomoć. Ako preko Mesto za Mene veb-stranice koristite uslugu koja zahteva unošenje ličnih podataka, to činite po sopstvenoj volji. Lični podaci koje sami dajete Mesto za Mene će koristiti u svrhu u koju ste ih i dali. Mesto za Mene neće prenositi vaše lične podatke trećim licima. Ličnim podacima smatraju se bilo koji podaci na osnovu kojih možete biti identifikovani, direktno ili indirektno.